Katalógy

AKCIOVÝ katalóg - 2024/3 - NOVÝ od 1. 5. 2024

Maloobchodný katalóg a cenník ERKADO 2024/1A - PDF

Maloobchodný katalóg a cenník dverí DRE - PDF - platný od 1. 3. 2024

Maloobchodný katalóg a cenník dverí INVADO 4/2023 - PDF - platný od 10/2023

Katalóg PORTA 2024/1 - platný od 1. 1. 2024

 

Dvere PORTA THERMO:

 

Formuláre

Objednávkový formulár

Objednávkový formulár pre posuv do puzdra asymetrický - Porta

Objednávkový formulár pre posuv do puzdra symetrický - Porta

Objednávkový formulár pre posuv do puzdra Invado

Certifikáty ERKADO

Vyhlásenie o parametroch Erkado SK

Správa o výsledku priebežného dohľadu ...

Správa o certifikácii nemennosti parametrov Erkado Leda

Certifikáty PORTA

Vyhlásenie o parametroch Granit

Granit C - certifikát bezpečnosti
Kwarc typ III - certifikát bezpečnosti

Extreme RC3 - certifikát bezpečnosti
Extreme RC3 EI 45

Certifikát Kwarc SK
Certifikát Granit SK

Certifikát Porta - oceľové požiarne dvere
Certifikát Kwarc a El30
Certifikát PO GRANIT SK
Certifikát PO SILENCE, EXTREME SK


Vyhlásenie o parametroch Kwarc El 30
Stanovisko k požiarnej odolnosti s klasifikáciou

Vyhlásenie o parametroch Silence

Montážne a záručné podmienky

 

Certifikáty INVADO

Prehlásenie o zhode pre dvere Ignis v obložkovej zárubni
Vyhlásenie o parametroch pre dvere Ignis v obložkovej zárubni

Certifikát pre dvere Ignis drevená zárubňa

Vyhlásenie o parametroch - Ploché interiérové dvere
Vyhlásenie o parametroch - Modulárne vnútorné dvere

Záručný list Invado

Záručný list Invado

Rozsah pokrytia múru Invado

Rozsah pokrytia múru bezfalcovej a falcovej zárubne

 

Certifikáty DRE

Certifikát DRE
Certifikát DRE

Certifikát DRE pre interiérové dvere
Certifikát DRE pre posúvne dvere

Protipožiarne dvere Intererlignum

Certifikát - protipožiarne dvere H30 Interlignum

Záručné listy s návodom na montáž - DRE

Záručný list s návodom na montáž - dvere
Záručný list s návodom na montáž - obložková zárubňa
Záručný list s návodom na montáž - jednoduchá zárubňa

 

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU