Katalógy

AKCIOVÝ katalóg - 2021/6 - NOVÝ od 1. 7. 2021

ERKADO katalóg 2021 SK

Formuláre

Objednávkový formulár

Objednávkový formulár pre posuv do puzdra asymetrický - Porta

Objednávkový formulár pre posuv do puzdra symetrický - Porta

Objednávkový formulár pre posuv do puzdra Invado

Certifikáty ERKADO

Vyhlásenie o parametroch Erkado SK

Certifikát Erkado Leda EI30, EI60

Správa o výsledku priebežného dohľadu ...

Správa o certifikácii nemennosti parametrov Erkado Leda

Certifikáty PORTA

Vyhlásenie o parametroch Granit

Granit C - certifikát bezpečnosti
Kwarc typ III - certifikát bezpečnosti

Certifikát Kwarc SK
Certifikát Granit SK

Certifikát Porta - oceľové požiarne dvere
Certifikát PO dvere SK
Certifikát PO GRANIT SK
Certifikát PO SILENCE SK


Vyhlásenie o parametroch Kwarc El 30
Stanovisko k požiarnej odolnosti s klasifikáciou

Certifikát Silence
Vyhlásenie o parametroch Silence

Montážne a záručné podmienky

Certifikáty INVADO

Prehlásenie o zhode pre dvere Ignis v obložkovej zárubni
Vyhlásenie o parametroch pre dvere Ignis v obložkovej zárubni

Certifikát pre dvere Ignis drevená zárubňa

Vyhlásenie o parametroch - Ploché interiérové dvere
Vyhlásenie o parametroch - Modulárne vnútorné dvere

Certifikáty DRE

Certifikát DRE
Certifikát DRE

Certifikát DRE pre interiérové dvere
Certifikát DRE pre posúvne dvere

Protipožiarne dvere Intererlignum

Certifikát - protipožiarne dvere H30 Interlignum

Záručné listy s návodom na montáž - DRE

Záručný list s návodom na montáž - dvere
Záručný list s návodom na montáž - obložková zárubňa
Záručný list s návodom na montáž - jednoduchá zárubňa