Keď je nadpražie zabalené nesprávne, je potrebné odfotiť etiketu z krabice. Na fotke musí byť zrejmé, čo je v nej zabalené. Ak je zlý rozmer, je potrebná fotka s metrom.