Zákazník si zle zmeral stenu a zárubňu má úzku alebo širokú.