Keď sa zistí mokrá zárubňa pri preberaní od šoféra, treba na to upozorniť a spísať zápis.
Ak sa chyba nahlási dodatočne ako bol tovar dodaný, je väčšia pravdepodobnosť, že chyba nastala u zákazníka a vtedy je reklamácia zamietnutá.