Pri otváraní bola zárubňa poškodená od noža. (rozrezané v mieste ako lepacia paska - po celej dĺžke)