Výrobcovia požadujú zamerať prehnuté dvere tak, aby bolo prehnutie v strede dverí. Ak je prehnutie merané na vrchu a spodku dverí, výrobcovia reklamáciu neakceptujú.